ทัวร์สิงคโปรย์ มาเลเซีย

ทัวร์สิงคโปรย์ มาเลเซีย ทางบริษัทเรา มีการนำเสนอแพคเกจทัวร์สิงคโปรย์ มาเลเซีย

image001
เริ่มต้น 12,588.-

EXCITED IN SINGAPORE 3D2N

วันที่แรก กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย
วันที่สาม Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด –กรุงเทพฯ

วันที่: เดือน มกราคม -พฤษภาคม 2561