โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ TravelClubThai.com

image005
39,999.-

เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ที่อาร์บิ้น 5วัน4คืน

☺ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) สวนสตาลิน สวนเสือไซบีเรีย
คฤหาสน์วอลก้า ช้อปปิ้งถนนจงซาน วัดจี่เล่อ
☺ รับของแถม...เสื้อกันหนาว + ถุงมือ + ผ้าพันคอ ที่เมืองฮาร์บิน
☺ แถมซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน ช้อปปิ้งถนนกิง ตลาดร้อยปี
☺ พัก 5 ดาว SHERATON HOTEL ที่ฮาร์บิน 3 คืน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
วันที่สอง บัวหิมะ+นวดเท้า – ตลาดร้อยปี – เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์บิน
วันที่สาม เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) – คฤหาสน์วอลก้า – ช้อปปิ้งถนนเซ็นทรัล – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
วันที่สี่ ลานสกีเอ้อหลงซาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – สวนเสือไซบีเรีย –เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
วันที่ห้า วัดจี๋เล่อ – สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
วันที่: ปีใหม่วันที่ 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561
image018
24,555.-

เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5วัน4คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เมืองยีหลาน แช่น้ำแร่เจียวซี
วันที่สอง นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป-อุทยานทาโรโกะ-หนิงเซียไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่ห้า ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่: 20-24 กันยายน 60 13-17 ,17-21 ,18-22 ,22-26 ,26-30 ตุลาคม 60 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 60 1-5 ,8-12 ,15-19 ,22-26 พฤศจิกายน 60 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 1-5 ,6-10 , 13-17 ,20-24
image013
22,555

TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N


วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง– ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่5ดาว
วันที่สี่ เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- ซีเหมินติง
วันที่ห้า อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET –MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

วันที่: เดือนตุลาคม-ธันวาคม 60
image003
เริ่มต้น 19,900.-

SNOW FROST I KOREA 5D3N

CHECK IN สกีรีสอร์ทสุดหรู!! … สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ สัมผัสบรรยากาศหิมะโปรยปราย ‘เกาะนามิ’ ... ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง
เยือนพระราชวังแห่งความรัก ‘ชางด็อกกุง’... ชมวิวกรุงโซลที่ N SEOUL TOWER ถ่ายรูป 3 มิติ ‘TRICK EYE’ และชมน้ำแข็งแกะสลัก ‘ICE MUSEUM’
สุดพิเศษ...
1. พักสกีรีสอร์ท 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน
2. อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!
3. สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัดรอบ)
4. พาชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
5. ช้อปปิ้งจุใจตลาดเมียงดง


วันที่: เดือน ธันวาคม 2560
image003
เริ่มต้น 22,900.-

PERFECT SKI IN KOREA 5D3N

พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี ... สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ‘เกาะนามิ’ เที่ยวภูเขาหิมะ ‘อุทยานซอรัคซาน’ ... ชมวิวกรุงโซลแบบพาโนราม่า ‘นัมซานทาวเวอร์’ ... เยือนวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ‘พระราชวังคยองบกกุง’ ... ถ่ายรูปกับคนดัง ‘พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง’ GREVIN SEOUL ... ช้อปปิ้ง ‘ตลาดเมียงดง’
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ - ซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – สนุกกับลานสกี ขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท
วันที่สาม ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL TOWER - รร.โซล
วันที่สี่ ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน - พระราชวังคยองบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง - รร.โซล
วันที่ห้า ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่: เดือน ธันวาคม 2560
image002
เริ่มต้น 17,900.-

KOREA SKI WINTER 5D3N

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุด ประจำชาติฮันบก – EVERLAND - รร.โซล
วันที่สาม น้ำมันสน - COSMETIC - SEOUL TOWER – หมู่บ้านนัมซานฮันอก - ศูนย์สมุนไพรโสม TRICK EYE & ICE MUSEUM - ตลาดเมียงดง - รร.โซล
วันที่สี่ พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู - DUTY FREE – DUTY FREE – อีแด – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบิน)
วันที่ห้า สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


วันที่: เดือน ธันวาคม 2560
image005
39,999.-

เทศกาลน้ำแข็ง ฮาร์บิ้น 5 วัน 4 คืน

☺ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) สวนสตาลิน สวนเสือไซบีเรีย
คฤหาสน์วอลก้า ช้อปปิ้งถนนจงซาน วัดจี่เล่อ
☺ รับของแถม...เสื้อกันหนาว + ถุงมือ + ผ้าพันคอ ที่เมืองฮาร์บิน
☺ แถมซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน ช้อปปิ้งถนนกิง ตลาดร้อยปี
☺ พัก 5 ดาว SHERATON HOTEL ที่ฮาร์บิน 3 คืน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
วันที่สอง บัวหิมะ+นวดเท้า – ตลาดร้อยปี – เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์บิน
วันที่สาม เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) – คฤหาสน์วอลก้า – ช้อปปิ้งถนนเซ็นทรัล – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
วันที่สี่ ลานสกีเอ้อหลงซาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – สวนเสือไซบีเรีย – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
วันที่ห้า วัดจี๋เล่อ – สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

วันที่: วันที่ ปีใหม่ 30 ธันวาคม 60– 3 มกราคม 2561
image006
35,999.-

ซีอาน ไคเฟิง ลั่วหยาง 6วัน5คืน

สุดยอดมรดกไทย ถ้ำประตูมังกร พระแกะสลักหน้าผา ศาลไคเฟิง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ถ่าหลิน กังฟูวิทยายุทธ์เส้าหลิน โชว์ราชวงศ์ถัง ชมการร่ายรำงดงามดั่งต้องมนต์สะกด
วันแรก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะ
วันที่สอง ซีอาน – เจิ้งโจว (รถไฟความเร็วสูง) – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – เจียวโจ้
วันที่สาม เจียวโจว – อุทยานสวรรค์ หยุนไถ่ซาน – อารามเส้าหลิน – ชมการแสดงกังฟู
วันที่สี่ เติงฟง – ลั่วหยาง – ถ้ำผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองหลิงเป่า
วันที่ห้า หลิงเป่า – หลินถง – กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง ถนนคนเดินอิสลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง
วันที่หก กำแพงเมืองโบราณ – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ซีอาน – กรุงเทพฯ

วันที่: ปีใหม่29 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61 // 30 ธ.ค. 60-4 ม.ค.61
image004
22,999.-

แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตียน 6D5N

☺ เมืองต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่
☺ ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง
☺ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
☺ จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง
☺ คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง
วันที่สอง ฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง
วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – จงเตี้ยน – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สี่ เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่
วันที่ห้า ต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้ง
วันที่หก คุนหมิง – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่: วันที่ 11–16 , 27 ต.ค.–1 พ.ย. 60 //วันที่ 2-7, 8-13, 22-27 พ.ย. // 6-11, 20-25 ธ.ค. 60 //ปีใหม่วันที่ 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. // 29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561
ซัวเถา 4 วัน 3 ดาว---
เริ่มต้น 14,999.-

บินตรงซัวเถา 4 วัน3คืน

ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว พัก4 ดาว // เฮียงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) // ไตฮงกง (ปอเต๊กตี๊ง)// ไฮต้งม่า (เจ้าแม่ทับทิม)// พระเจ้าตาก
วันแรก สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
วันที่สอง ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
วันที่สาม ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา
วันที่สี่ ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ
วันที่: กันยายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561