ทัวร์เมืองจีน

ทัวร์เมืองจีน ทางบริษัทเรา มีการนำเสนอแพคเกจทัวร์ประเทศษจีน

image009
เริ่มต้น 16,999.-

ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน4คืน

รำลึก" เสี่อผืนหมอนใบ ชมรมมรดกโลกไม่ควรพลาด ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล สะเดาะเคราะห์ ขอพรรับโชค ค้าขายร่ำรวย นมัสการเฮียงบู๋ซัวเ(เจ้าพ่อเสือ) ไตฮงคง(ปอเต็กติ้ง)
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
**เมืองเหมยโจว ....เมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึงได้รับ การขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา
เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล
** หมู่บ้านฮากกา ...บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอก ลักษณ์ อันโดดเด่น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 36 ของจีน

วันที่: พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
image005
39,999.-

เทศกาลน้ำแข็ง ฮาร์บิ้น 5 วัน 4 คืน

☺ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) สวนสตาลิน สวนเสือไซบีเรีย
คฤหาสน์วอลก้า ช้อปปิ้งถนนจงซาน วัดจี่เล่อ
☺ รับของแถม...เสื้อกันหนาว + ถุงมือ + ผ้าพันคอ ที่เมืองฮาร์บิน
☺ แถมซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน ช้อปปิ้งถนนกิง ตลาดร้อยปี
☺ พัก 5 ดาว SHERATON HOTEL ที่ฮาร์บิน 3 คืน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
วันที่สอง บัวหิมะ+นวดเท้า – ตลาดร้อยปี – เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์บิน
วันที่สาม เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) – คฤหาสน์วอลก้า – ช้อปปิ้งถนนเซ็นทรัล – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
วันที่สี่ ลานสกีเอ้อหลงซาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – สวนเสือไซบีเรีย – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
วันที่ห้า วัดจี๋เล่อ – สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

วันที่: วันที่ ปีใหม่ 30 ธันวาคม 60– 3 มกราคม 2561
image006
35,999.-

ซีอาน ไคเฟิง ลั่วหยาง 6วัน5คืน

สุดยอดมรดกไทย ถ้ำประตูมังกร พระแกะสลักหน้าผา ศาลไคเฟิง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ถ่าหลิน กังฟูวิทยายุทธ์เส้าหลิน โชว์ราชวงศ์ถัง ชมการร่ายรำงดงามดั่งต้องมนต์สะกด
วันแรก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะ
วันที่สอง ซีอาน – เจิ้งโจว (รถไฟความเร็วสูง) – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – เจียวโจ้
วันที่สาม เจียวโจว – อุทยานสวรรค์ หยุนไถ่ซาน – อารามเส้าหลิน – ชมการแสดงกังฟู
วันที่สี่ เติงฟง – ลั่วหยาง – ถ้ำผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองหลิงเป่า
วันที่ห้า หลิงเป่า – หลินถง – กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง ถนนคนเดินอิสลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง
วันที่หก กำแพงเมืองโบราณ – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ซีอาน – กรุงเทพฯ

วันที่: ปีใหม่29 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61 // 30 ธ.ค. 60-4 ม.ค.61
image004
22,999.-

แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตียน 6D5N

☺ เมืองต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่
☺ ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง
☺ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
☺ จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง
☺ คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง
วันที่สอง ฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง
วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – จงเตี้ยน – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สี่ เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่
วันที่ห้า ต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้ง
วันที่หก คุนหมิง – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่: วันที่ 11–16 , 27 ต.ค.–1 พ.ย. 60 //วันที่ 2-7, 8-13, 22-27 พ.ย. // 6-11, 20-25 ธ.ค. 60 //ปีใหม่วันที่ 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. // 29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561
ซัวเถา 4 วัน 3 ดาว---
เริ่มต้น 14,999.-

บินตรงซัวเถา 4 วัน3คืน

ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว พัก4 ดาว // เฮียงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) // ไตฮงกง (ปอเต๊กตี๊ง)// ไฮต้งม่า (เจ้าแม่ทับทิม)// พระเจ้าตาก
วันแรก สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน
วันที่สอง ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
วันที่สาม ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา
วันที่สี่ ซัวเถา – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)- กรุงเทพ ฯ
วันที่: กันยายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561