โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ TravelClubThai.com

image001
เริ่มต้น 17,900.-

SNOW FISHING KOREA 5D3N

-ถ่ายภาพสามมิติ TRICK EYE
-ชม ICE MUSEUM
-ช้อปปิ้งเมียงดง
-ชมพระราชวังกรุงโซล
-เที่ยวสวนสนุก EVER LAND
-เทศกาลตก " ปลาน้ำแข็ง"
-สุดมันส์ ตลุยหิมะ เล่นสกี ลานสกีรีสอร์ท
-ชิมสตอเบอร์รี่ จากไร่สดๆ
วันที่: เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 61
image001
เริ่มต้น 19,000.-

FISHING & SKI KOREA 5D3N

- ชมวิวกรุงโซล SEOUL TOWER
- สวนสนุก EVER LAND
- ชมพระราชวังซางด็อกกุง
- ชม ICE MUSEUM
- เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1ปีมี1ครั้ง
- สนุกการเล่นสกี ตลุยหิมะ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน
- ชิมสตอเบอร์รี่
- ช้อปปิ้งสุดชิคตลาดเมียงดง
วันที่: เดือน มกราคม -กุมภาพันธ์ 2561
image001
เริ่มต้น 16,900.-

ICE FREEZING KOREA 4D3N

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอน
วันที่สอง ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD
วันที่สาม COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวัง ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ -ตลาดเมียงดง - รร.โซล
วันที่สี่ ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน


วันที่: มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
image008
15,999.-

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน -กายกรรม 5วัน3คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย

วันแรก สุวรรณภูมิ
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง–กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหวังฟู่จิ่ง-ตลาดตงหัวเหมิน
วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ายน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
วันที่ห้า ปักกิ่ง–สุวรรณภูมิ
วันที่: 17-21 ม.ค. 61
FJL17 LIONตะลุยไต้หวันอาลีซาน 14-18 15-19 21-25 NOV  14555
เริ่มต้น 14,555.-

LION ตะลุย ไต้หวัน อาลีซาน 5D3N

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง
วันที่สาม เมืองไถจง – หนาวโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ร้านขนมพายสับปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)- เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ศูนย์ Germanium – COSMETIC SHOP –อุทยานเหย่หลิ่ว -หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

วันที่: เดือน พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
image008
35,900

TAIWAN ปีใหม่ ขั้นเทพ 5วัน4คืน

พิเศษต้อนรับปีใหม่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป101
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-ไทเป
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-วัดจงไถซานซื่อ-เมืองเจียอี้
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดซีเหมินติง
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค.61 COSMETIC SHOP-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ

วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61
image004
26,999.-

ฉลองปีไหม่ ไต้หวัน 4วัน3คืน

อุทยานเย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่ร่วมชมวิว) ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อปปิ้งซิงเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง เถาหยวน – ผู่หลี่ – วัดจงไถชานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – แวะชิมชาอูหลง ไทจง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรมอาบน้ำแร่
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เย่หลิว – กรุงเทพฯ

วันที่: วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561
image018
25,999.-

เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5คืน 4วัน

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เมืองยีหลาน แช่น้ำแร่เจียวซี
วันที่สอง นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป-หนิงเซียไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่ห้า ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่: 21-25 พฤศจิกายน 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 60 1-5 ,6-10 , 13-17 ,20-24 ธันวาคม
image008
35,900

TAIWAN XINNIAN HAO 2018 5วัน4คืน

ขึ้นตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 นั่งกระเช้าพาโนรามาชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า
อุทยานอาลีซาน ชมสวนสนพันปีพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-เมืองไทเป – ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-ร้านพายสับปะรด
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 เมืองไถจง-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-นั่งกระเช้าชมวิว-หมุ่บ้านเก้าชนเผ่า
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง—เมืองไถจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 เมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-COSMETIC SHOP-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ช็อปปิ้งซีเหมินติง
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค.61 พิพิธภัณฑ์กู้กง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61
image007
32,900.-

TAIWAN สวัสดีปีใหม่ 2561 5วัน4คืน

พิเศษต้อนรับปีใหม่ ถ่ายรูปสุดชิวหมู่บ้านสายรุ้ง รับพลังงานธรรมชาติที่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา สูดอากาศบริสุทธิ์อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุนสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปิ้งสุดมุนส์ที่ซีเหมิงติง MITSUI OUTLET PARK
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองเจี้ยอี้
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง- ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-อาบน้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง– Mutsui Outlet
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค. 61 สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพ


วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61