โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ TravelClubThai.com

image009
18,999.-

กวางเจาแฟร์ ครั้งที่123

กวางเจาแฟร์ CANTON FAIR ครั้งที่ 123 แถวเที่ยวมาเก๊า THE VENTIAN ลาสเวกัส เอเซีย
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า -วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนต์ปอล-เวเนเชี่ยน – จูไห่
วันที่สอง จูไห่-กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 123-ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
วันที่สาม กวางเจา-งานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 123 (ต่อ)-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
วันที่สี่ จูไห่-วัดผู่ถ่อ-บัวหิมะ- หยก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-ผ้าไหม-มาเก๊า-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่: เพรสแรก วันที่ 14-17 , 15-18 , 16-19 เมษายน 2561
image016
เริ่มต้น 22,555.-

TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N

เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์
วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงาม นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน สวนสนพันปี
ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย
อุทยานเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง
จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ

วันที่: 03 – 07 JAN’18 17 – 21 JAN’18 23 – 27 FEB’18 12 – 16 MAR’18 16 – 20 MAR’18 26 – 30 MAR’18
image005
15,999.-

โปรอิ่มบุญ เซียงไฮ้ ภูถ่อซาน 5 วัน3คืน

☺ เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน
☺ วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซานขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี องค์หนานไห่กวนอิม
☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า Global Harbor

วันที่: 8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
image002
9,999.-

โปรเบาเบา เซียงไฮ้ หังโจว อึ้อู 5วัน3คืน

☺ หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
☺ ตลาดค้าส่งอี้อู “ศูนย์รวมสินค้าเบ็ดเตล็ดราคาส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อบปิ้งซินเทียนตี้ ตลาดเถาเป่า Global Harbor
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา – อี้อู
วันที่สาม ศูนย์การค้าอี้อู – เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้
วันที่สี่ หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor
วันที่: 8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
image001
เริ่มต้น 22,999

SEASON SNOW IN TOKYO 5D3N

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วัดอาซากุสะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค- ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่: เดือน มกราคม- มีนาคม 2561
image001
เริ่มต้น 39,900.-

SNOW MONKEY IN NAGANO 5D3N

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สาม UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี
วันที่สี่ ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้
วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
วันที่: มกราคม-กุมภาพันธ์ 61
image003
ราคาเริ่มต้น 35,999.-

CHARMED SNOW IN HOKKAIDO 5D3N

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
อาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ
เพลิดเพลินไปกับความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว
ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ เรร่า เอ้าท์เล็ต
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สาม หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ –นั่ งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
วันที่สี่ เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่ห้า ศาลเจ้าฮอกไกโด–เรร่าเอ้าท์เล็ต -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
วันที่: เดือนมกราคม - มีนาคม 61
image001
เริ่มต้น 12,588.-

EXCITED IN SINGAPORE 3D2N

วันที่แรก กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย
วันที่สาม Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด –กรุงเทพฯ

วันที่: เดือน มกราคม -พฤษภาคม 2561
image001
เริ่มต้น 17,900.-

SNOW FISHING KOREA 5D3N

-ถ่ายภาพสามมิติ TRICK EYE
-ชม ICE MUSEUM
-ช้อปปิ้งเมียงดง
-ชมพระราชวังกรุงโซล
-เที่ยวสวนสนุก EVER LAND
-เทศกาลตก " ปลาน้ำแข็ง"
-สุดมันส์ ตลุยหิมะ เล่นสกี ลานสกีรีสอร์ท
-ชิมสตอเบอร์รี่ จากไร่สดๆ
วันที่: เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 61
image001
เริ่มต้น 19,000.-

FISHING & SKI KOREA 5D3N

- ชมวิวกรุงโซล SEOUL TOWER
- สวนสนุก EVER LAND
- ชมพระราชวังซางด็อกกุง
- ชม ICE MUSEUM
- เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1ปีมี1ครั้ง
- สนุกการเล่นสกี ตลุยหิมะ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน
- ชิมสตอเบอร์รี่
- ช้อปปิ้งสุดชิคตลาดเมียงดง
วันที่: เดือน มกราคม -กุมภาพันธ์ 2561