TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N

ราคาทัวร์ : 22,555
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : EVA AIR
วันที่ : เดือนตุลาคม-ธันวาคม 60

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง– ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่5ดาว
วันที่สี่ เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- ซีเหมินติง
วันที่ห้า อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET –MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ
image006 image011

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>