Tag Archives: ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม

image009
เริ่มต้น 16,999.-

ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน4คืน

รำลึก" เสี่อผืนหมอนใบ ชมรมมรดกโลกไม่ควรพลาด ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล สะเดาะเคราะห์ ขอพรรับโชค ค้าขายร่ำรวย นมัสการเฮียงบู๋ซัวเ(เจ้าพ่อเสือ) ไตฮงคง(ปอเต็กติ้ง)
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
**เมืองเหมยโจว ....เมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึงได้รับ การขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา
เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล
** หมู่บ้านฮากกา ...บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอก ลักษณ์ อันโดดเด่น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 36 ของจีน

วันที่: พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561