Tag Archives: อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

image008
35,900

TAIWAN ปีใหม่ ขั้นเทพ 5วัน4คืน

พิเศษต้อนรับปีใหม่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป101
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-ไทเป
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-วัดจงไถซานซื่อ-เมืองเจียอี้
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดซีเหมินติง
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค.61 COSMETIC SHOP-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ

วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61
image004
26,999.-

ฉลองปีไหม่ ไต้หวัน 4วัน3คืน

อุทยานเย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่ร่วมชมวิว) ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อปปิ้งซิงเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง เถาหยวน – ผู่หลี่ – วัดจงไถชานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – แวะชิมชาอูหลง ไทจง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรมอาบน้ำแร่
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เย่หลิว – กรุงเทพฯ

วันที่: วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561
image018
24,555.-

เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5วัน4คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เมืองยีหลาน แช่น้ำแร่เจียวซี
วันที่สอง นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป-อุทยานทาโรโกะ-หนิงเซียไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่ห้า ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่: 20-24 กันยายน 60 13-17 ,17-21 ,18-22 ,22-26 ,26-30 ตุลาคม 60 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 60 1-5 ,8-12 ,15-19 ,22-26 พฤศจิกายน 60 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60 1-5 ,6-10 , 13-17 ,20-24