Tag Archives: วัดผู่จี้

image005
15,999.-

โปรอิ่มบุญ เซียงไฮ้ ภูถ่อซาน 5 วัน3คืน

☺ เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน
☺ วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซานขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี องค์หนานไห่กวนอิม
☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า Global Harbor

วันที่: 8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
image002
28,999.-

เซียงไฮ้ – ผู่ถ่อซาน-หังโจว 5วัน4คืน

 กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะภูถ่อซาน วัดผู่จี้ หนานไห่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
 พิเศษ... พักค้างคืนที่เกาะภูถ่อซาน 1 คืน
 อู๋ซี ขอพรพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
 เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ @Crown Plaza Hotel เสี่ยวหลงเปา ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว

วันที่: ปีใหม่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. / 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561