Tag Archives: ลานสกีเอ้อหลงซาน

image005
39,999.-

เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ที่อาร์บิ้น 5วัน4คืน

☺ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) สวนสตาลิน สวนเสือไซบีเรีย
คฤหาสน์วอลก้า ช้อปปิ้งถนนจงซาน วัดจี่เล่อ
☺ รับของแถม...เสื้อกันหนาว + ถุงมือ + ผ้าพันคอ ที่เมืองฮาร์บิน
☺ แถมซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน ช้อปปิ้งถนนกิง ตลาดร้อยปี
☺ พัก 5 ดาว SHERATON HOTEL ที่ฮาร์บิน 3 คืน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
วันที่สอง บัวหิมะ+นวดเท้า – ตลาดร้อยปี – เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์บิน
วันที่สาม เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) – คฤหาสน์วอลก้า – ช้อปปิ้งถนนเซ็นทรัล – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
วันที่สี่ ลานสกีเอ้อหลงซาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – สวนเสือไซบีเรีย –เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
วันที่ห้า วัดจี๋เล่อ – สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
วันที่: ปีใหม่วันที่ 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561
image005
39,999.-

เทศกาลน้ำแข็ง ฮาร์บิ้น 5 วัน 4 คืน

☺ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) สวนสตาลิน สวนเสือไซบีเรีย
คฤหาสน์วอลก้า ช้อปปิ้งถนนจงซาน วัดจี่เล่อ
☺ รับของแถม...เสื้อกันหนาว + ถุงมือ + ผ้าพันคอ ที่เมืองฮาร์บิน
☺ แถมซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน ช้อปปิ้งถนนกิง ตลาดร้อยปี
☺ พัก 5 ดาว SHERATON HOTEL ที่ฮาร์บิน 3 คืน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
วันที่สอง บัวหิมะ+นวดเท้า – ตลาดร้อยปี – เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์บิน
วันที่สาม เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) – คฤหาสน์วอลก้า – ช้อปปิ้งถนนเซ็นทรัล – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
วันที่สี่ ลานสกีเอ้อหลงซาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – สวนเสือไซบีเรีย – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
วันที่ห้า วัดจี๋เล่อ – สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

วันที่: วันที่ ปีใหม่ 30 ธันวาคม 60– 3 มกราคม 2561