Tag Archives: พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

image003
ราคาเริ่มต้น 35,999.-

CHARMED SNOW IN HOKKAIDO 5D3N

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
อาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ
เพลิดเพลินไปกับความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว
ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ เรร่า เอ้าท์เล็ต
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สาม หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ –นั่ งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
วันที่สี่ เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่ห้า ศาลเจ้าฮอกไกโด–เรร่าเอ้าท์เล็ต -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
วันที่: เดือนมกราคม - มีนาคม 61