Tag Archives: พระราชวังกู้กง

image008
15,999.-

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน -กายกรรม 5วัน3คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย

วันแรก สุวรรณภูมิ
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง–กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหวังฟู่จิ่ง-ตลาดตงหัวเหมิน
วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ายน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
วันที่ห้า ปักกิ่ง–สุวรรณภูมิ
วันที่: 17-21 ม.ค. 61