Tag Archives: ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม

image005
15,999.-

โปรอิ่มบุญ เซียงไฮ้ ภูถ่อซาน 5 วัน3คืน

☺ เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน
☺ วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซานขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี องค์หนานไห่กวนอิม
☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า Global Harbor

วันที่: 8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61