Tag Archives: ตลาดเมียงดง

image001
เริ่มต้น 16,900.-

ICE FREEZING KOREA 4D3N

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอน
วันที่สอง ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD
วันที่สาม COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวัง ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ -ตลาดเมียงดง - รร.โซล
วันที่สี่ ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน


วันที่: มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
image003
เริ่มต้น 19,900.-

SNOW FROST I KOREA 5D3N

CHECK IN สกีรีสอร์ทสุดหรู!! … สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ สัมผัสบรรยากาศหิมะโปรยปราย ‘เกาะนามิ’ ... ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง
เยือนพระราชวังแห่งความรัก ‘ชางด็อกกุง’... ชมวิวกรุงโซลที่ N SEOUL TOWER ถ่ายรูป 3 มิติ ‘TRICK EYE’ และชมน้ำแข็งแกะสลัก ‘ICE MUSEUM’
สุดพิเศษ...
1. พักสกีรีสอร์ท 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน
2. อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!
3. สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัดรอบ)
4. พาชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
5. ช้อปปิ้งจุใจตลาดเมียงดง


วันที่: เดือน ธันวาคม 2560
image003
เริ่มต้น 22,900.-

PERFECT SKI IN KOREA 5D3N

พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี ... สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ‘เกาะนามิ’ เที่ยวภูเขาหิมะ ‘อุทยานซอรัคซาน’ ... ชมวิวกรุงโซลแบบพาโนราม่า ‘นัมซานทาวเวอร์’ ... เยือนวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ‘พระราชวังคยองบกกุง’ ... ถ่ายรูปกับคนดัง ‘พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง’ GREVIN SEOUL ... ช้อปปิ้ง ‘ตลาดเมียงดง’
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ - ซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – สนุกกับลานสกี ขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท
วันที่สาม ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL TOWER - รร.โซล
วันที่สี่ ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน - พระราชวังคยองบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง - รร.โซล
วันที่ห้า ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่: เดือน ธันวาคม 2560
image002
เริ่มต้น 17,900.-

KOREA SKI WINTER 5D3N

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุด ประจำชาติฮันบก – EVERLAND - รร.โซล
วันที่สาม น้ำมันสน - COSMETIC - SEOUL TOWER – หมู่บ้านนัมซานฮันอก - ศูนย์สมุนไพรโสม TRICK EYE & ICE MUSEUM - ตลาดเมียงดง - รร.โซล
วันที่สี่ พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู - DUTY FREE – DUTY FREE – อีแด – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบิน)
วันที่ห้า สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


วันที่: เดือน ธันวาคม 2560