Tag Archives: ตลาดเถาเป่า

image005
15,999.-

โปรอิ่มบุญ เซียงไฮ้ ภูถ่อซาน 5 วัน3คืน

☺ เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน
☺ วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซานขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี องค์หนานไห่กวนอิม
☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า Global Harbor

วันที่: 8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
image002
9,999.-

โปรเบาเบา เซียงไฮ้ หังโจว อึ้อู 5วัน3คืน

☺ หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
☺ ตลาดค้าส่งอี้อู “ศูนย์รวมสินค้าเบ็ดเตล็ดราคาส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
☺ เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อบปิ้งซินเทียนตี้ ตลาดเถาเป่า Global Harbor
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา – อี้อู
วันที่สาม ศูนย์การค้าอี้อู – เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้
วันที่สี่ หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor
วันที่: 8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
image007
25,999.-

เซียงไฮ้ -หังโจว -อู๋ซี 5 วัน4คืน

☺ หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
☺ อู๋ซี สมญา “เซี่ยงไฮ้น้อย” วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมนั่งรถราง)
☺ ใหม่ล่าสุด...สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกด้วยงบประมาณสร้างถึง 5.5 ล้านเหรียญ กับ 6 ธีมปาร์ค ที่ท่านจะได้สนุกสนานพร้อมกันทั้งครอบครัว
☺ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ เดินเล่นหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง
อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์นานาชาติภัตตาคาร 5 ดาว Crown Plaza

วันที่: 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561