LION ตะลุย ไต้หวัน อาลีซาน 5D3N

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 14,555.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI LION AIR
วันที่ : เดือน พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง
วันที่สาม เมืองไถจง – หนาวโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ร้านขนมพายสับปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)- เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ศูนย์ Germanium – COSMETIC SHOP –อุทยานเหย่หลิ่ว -หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

image002 image001 image005 image004

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>