Travel Club

ทราเวลคลับ รับจัดทัวร์ต่างประเทศ ทางเรามีโปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นใหม่ๆ ทัวร์ต่างประเทศ และ เที่ยวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เซี่ยงไฮ้, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ปักกิ่ง และ ทัวร์ต่างประเทศ อื่นๆ อีกมากมาย นักท่องเที่ยวจะได้ สัมผัสบรรยากาศในแต่ละที่เที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมจะพาท่านท่องเที่ยวทัวร์ไปพบกับ รอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความประทับใจ ตลอดทริป การเดินทาง โดยไม่รู้ลืม

Program Tour

image008
35,900

TAIWAN ปีใหม่ ขั้นเทพ 5วัน4คืน

พิเศษต้อนรับปีใหม่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป101
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-ไทเป
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-วัดจงไถซานซื่อ-เมืองเจียอี้
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดซีเหมินติง
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค.61 COSMETIC SHOP-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ

วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61
image004
26,999.-

ฉลองปีไหม่ ไต้หวัน 4วัน3คืน

อุทยานเย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่ร่วมชมวิว) ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา จุใจช้อปปิ้งซิงเหมินติง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง เถาหยวน – ผู่หลี่ – วัดจงไถชานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – แวะชิมชาอูหลง ไทจง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรมอาบน้ำแร่
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เย่หลิว – กรุงเทพฯ

วันที่: วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561
image018
25,999.-

เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5คืน 4วัน

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เมืองยีหลาน แช่น้ำแร่เจียวซี
วันที่สอง นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป-หนิงเซียไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่ห้า ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่: 21-25 พฤศจิกายน 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 60 1-5 ,6-10 , 13-17 ,20-24 ธันวาคม
image008
35,900

TAIWAN XINNIAN HAO 2018 5วัน4คืน

ขึ้นตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 นั่งกระเช้าพาโนรามาชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า
อุทยานอาลีซาน ชมสวนสนพันปีพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-เมืองไทเป – ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-ร้านพายสับปะรด
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 เมืองไถจง-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-นั่งกระเช้าชมวิว-หมุ่บ้านเก้าชนเผ่า
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง—เมืองไถจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 เมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-COSMETIC SHOP-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ช็อปปิ้งซีเหมินติง
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค.61 พิพิธภัณฑ์กู้กง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61
image007
32,900.-

TAIWAN สวัสดีปีใหม่ 2561 5วัน4คืน

พิเศษต้อนรับปีใหม่ ถ่ายรูปสุดชิวหมู่บ้านสายรุ้ง รับพลังงานธรรมชาติที่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา สูดอากาศบริสุทธิ์อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุนสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปิ้งสุดมุนส์ที่ซีเหมิงติง MITSUI OUTLET PARK
วัน เสาร์ ที่ 30 ธ.ค.60 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
วัน อาทิตย์ ที่ 31 ธ.ค.60 เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองเจี้ยอี้
วัน จันทร์ ที่ 01 ม.ค.61 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง- ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-อาบน้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
วัน อังคาร ที่ 02 ม.ค.61 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง– Mutsui Outlet
วัน พุธ ที่ 03 ม.ค. 61 สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพ


วันที่: 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61
image009
เริ่มต้น 16,999.-

ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน4คืน

รำลึก" เสี่อผืนหมอนใบ ชมรมมรดกโลกไม่ควรพลาด ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล สะเดาะเคราะห์ ขอพรรับโชค ค้าขายร่ำรวย นมัสการเฮียงบู๋ซัวเ(เจ้าพ่อเสือ) ไตฮงคง(ปอเต็กติ้ง)
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
**เมืองเหมยโจว ....เมืองประวัติศาสตร์ และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึงได้รับ การขนานนามมากมายหลายชื่อ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา
เมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งเพลงพื้นบ้าน และเมืองแห่งชาวจีนโพ้นทะเล
** หมู่บ้านฮากกา ...บ้านดินของชาวจีนแคระมีความเป็นเอก ลักษณ์ อันโดดเด่น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 36 ของจีน

วันที่: พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
image006
14,999.-

เที่ยว 2 มหานคร ปักกิ่ง เทียนสิน 5วัน 4คืน

สถานที่เที่ยวสำคัญ... 3 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
“อี้เหอหยวน” จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง
บินด้วยเครื่องบินลำใหญ่ นกสกู๊ต บินตรงมหานครเทียนสิน
อาหารพิเศษ : บุฟเฟ่ต์อาหารปิ้งย่าง / สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับโต๊ะละ 2 ตัว
พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว

วันที่: วันที่ 17-21, 24-28 พ.ย. // 1-5, 8-12 ธ.ค. 60
image002
28,999.-

เซียงไฮ้ – ผู่ถ่อซาน-หังโจว 5วัน4คืน

 กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะภูถ่อซาน วัดผู่จี้ หนานไห่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
 พิเศษ... พักค้างคืนที่เกาะภูถ่อซาน 1 คืน
 อู๋ซี ขอพรพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
 เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ @Crown Plaza Hotel เสี่ยวหลงเปา ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว

วันที่: ปีใหม่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. / 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561
image007
25,999.-

เซียงไฮ้ -หังโจว -อู๋ซี 5 วัน4คืน

☺ หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
☺ อู๋ซี สมญา “เซี่ยงไฮ้น้อย” วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมนั่งรถราง)
☺ ใหม่ล่าสุด...สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกด้วยงบประมาณสร้างถึง 5.5 ล้านเหรียญ กับ 6 ธีมปาร์ค ที่ท่านจะได้สนุกสนานพร้อมกันทั้งครอบครัว
☺ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ เดินเล่นหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง
อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์นานาชาติภัตตาคาร 5 ดาว Crown Plaza

วันที่: 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561
image004
20,999.-

ต้อนรับปีใหม่ ตามรอยอวตารจางเจี้ย 5 วัน4คืน

ต้อนรับปีใหม่ 2561 ตามรอยอวตารจางเจียเจี้ย ขึ้นลิฟท์แก้วชมเขาเทียนจือซาน สัมผัสระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู ถ้ำมังกรเหลือง
วันแรก สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่ – จางเจียเจี้ย
วันที่สอง แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ชมโชว์หนังตะลุง
วันที่สาม ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – โชว์หมอกฝนจางเจียเจี้ย
วันที่สี่ ถ้ำหวงหลงต้ง – ล่องทะเลสาบเป่าฟ่งหู– พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวด – ฉางซา
วันที่ห้า ฉางซา – สนามบินดอนเมือง
วันที่: ปีใหม่29ธ.ค.–2 ม.ค./ 30 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61